Состав жюри

Состав жюри

 

СОСТАВ

жюри муниципального  этапа

всероссийской олимпиады  школьников

 

п\п

Ф.И.О. педагога

№ ОУ

Биология

 1.  

Единархова Л.А.

1

 1.  

Иванова Е.И.

2

 1.  

Качаева Л.А.

4

 1.  

Зворыгина А.В.

6 председатель

 1.  

Левицкая О.В.

19

 1.  

Эпштейн Н.Р.

20

 1.  

Медведева С.Г.

22

 1.  

Фомина Г.С.

22

 1.  

Жулидова Т.Г.

23

 1.  

Липатов П.И.

24

 1.  

Дворецкая О.И.

25

 1.  

Колошина В.П.

26

 1.  

Касицкая А.В.

«Гармония»

Информатика и ИКТ

 1.  

Залевская Н.В.

1

 1.  

Старцева Е.М

2

 1.  

Ишмуратов Р.К.

6

 1.  

Нечаева М.А.

12

 1.  

Матюшина А.В

19

 1.  

Ганилова Т.Е.

20 председатель

 1.  

Кольцова Е.А.

22

 1.  

Шолкан Л.И.

23

 1.  

Кайгородцев Я.А.

24

 1.  

Пирогова О.В.

25

 1.  

Адаричева Т.Н.

26

Физика

 1.  

Тананина Н.А.

1

 1.  

Балабанова Н.А.

2

 1.  

Фирсова Л.В.

2

 1.  

Андреева З.М.

6

 1.  

Бубликова Г.И.

19

 1.  

Лозовая Н.Я.

20

 1.  

Плетникова Т.А.

22

 1.  

Митина М.А.

24 председатель

 1.  

Шипулина М.И.

24

 1.  

Животова О.В.

25

 1.  

Коротун Г.В.

26

Обществознание

 1.  

Косенко В.В.

1

 1.  

Городилова Л.К.

2

 1.  

Степанова Л.Г.

2

 1.  

Гагиева В.В.

6

 1.  

Молокова Е.А.

19

 1.  

Пилипенко Н.В.

20

 1.  

Ковалышина  В.Р.

22

 1.  

Виденина Е.В.

23

 1.  

Куликова И.В.

24

 1.  

Соколян Е.Я.

24

 1.  

Житникова С.А.

25

 1.  

Кнак О.В.

26 председатель

 1.  

Бычкова Э.Р.

«Гармония»

Литература

 1.  

Шкуренкова Е.В.

1

 1.  

Булгакова З.Н.

1

 1.  

Куленкова О.С.

2

 1.  

Груздова М.Н.

6

 1.  

Вырина Л.М.

7

 1.  

Токмагашева М.Л.

12

 1.  

Рогожникова Н.Г.

19председатель

 1.  

Калинина Н.Н.

19

 1.  

Кречетова Е.А.

20

 1.  

Омутова М.Л.

20

 1.  

Прасолова О.К.

22

 1.  

Леоненко И.В.

23

 1.  

Гаврилюк Н.П.

24

 1.  

Рекало И.А.

24

 1.  

Семенова Н.В.

25

 1.  

Панова Г.А.

26

 1.  

Бекренева Е.В.

«Гармония»

География

 1.  

Александрова Е.П.

1

 1.  

Казанцева Т.В.

2

 1.  

Галанова Р.Ю.

6 председатель

 1.  

Кузнецова Е.П.

12

 1.  

Шкутова Н.М.

20

 1.  

Касицкий М.В.

22

 1.  

Новикова Е.В.

23

 1.  

Гартман Е.В.

24

 1.  

Белых Н.И.

24

 1.  

Шефер Т.Л.

25

 1.  

Максимова Е.А.

26

Химия

 1.  

Глухман Е.Ю.

1

 1.  

Чарышкина Н.Ф.

4

 1.  

Батюк Е.В.

6

 1.  

Шахова О.Б.

19

 1.  

Голубкова Л.Е.

20

 1.  

Калиновская Т.Б.

22

 1.  

Куц Н.И.

24

 1.  

Гладких А.В.

25 председатель

 1.  

Штах Л.П.

26

Право

 1.  

Косенко В.В.

1

 1.  

Степанова Л.Г.

2 председатель

 1.  

Кабакова Т.А.

6

 1.  

Молокова Е.Н.

19

 1.  

Пилипенко Н.В.

20

 1.  

Кемпель Н.В.

25

 1.  

Кнак О.В.

26

Немецкий язык

 

 1.  

Дядиченко Н.Е.

2

 1.  

Чернова Н.А.

2

 1.  

Уфимцева Т.И.

6 председатель

 1.  

Марутик А.В.

24

Экономика

 1.  

Гарш А.И.

2

 1.  

Зорина В.М.

6

 1.  

Исаченко Е.В.

19

 1.  

Бех С.Н.

20

 1.  

Князева Е.А.

24 председатель

 1.  

Тютиков В.В.

26

История

 1.  

 

 

 1.  

Лобачева Ю.Н.

1

 1.  

Баранова М.В.

2

 1.  

Степанова Л.Г.

2

 1.  

Саенко В.П.

6

 1.  

Санникова Л.Г.

7

 1.  

Макаренко В.А.

19

 1.  

Зайцева Г.А.

20 председатель

 1.  

Музалевская Е.С.

22

 1.  

Ковалышина В.Р.

22

 1.  

Салтымакова С.В.

23

 1.  

Лиморенко И.В.

24

 1.  

Соколян Е.Я.

24

 1.  

Черепанова О.В.

25

 1.  

Кнак О.В

26

 1.  

Бычкова Э.Р.

Гармония

Технология (девушки)

 1.  

Борискина Г.А.

2

 1.  

Хайруллина Г.Г.

4

 1.  

Зорина В.М.

6

 1.  

Василенко Л.А.

19

 1.  

Козловская Т.А.

20 председатель

 1.  

Гоголева О.Г.

23

 1.  

Прокина М.В.

24

 1.  

Щетинина Е.А.

25

 1.  

Александрова О.Н.

26

 1.  

Михова Н.В.

«Гармония»

Технология (юноши)

 1.  

Ланберг Д.С.

 
 1.  

Красилов Ю.П.

6

 1.  

Плиненко С.А.

12

 1.  

Попов А.И.

19

 1.  

Макаров С.А.

20

 1.  

Шлыков А.Н.

23

 1.  

Аникин Б.Ф.

24

 1.  

Кравченко В.И.

25 председатель

 1.  

Жукова Т.А.

26

Математика

 1.  

Болотова Н.Н.

1

 1.  

Бауэр Н.Ф.

2

 1.  

Черемушкина Л.А.

2

 1.  

Неверова И.А.

4

 1.  

Розина Т.А.

6

 1.  

Майсурадзе В.В.

6

 1.  

Соколова А.С.

6

 1.  

Евтушенко Е.Н.

7

 1.  

Патракова Р.А.

7

 1.  

Кондрашкина И.Б.

12

 1.  

Тудегешева О.П.

19

 1.  

Косурина С.В.

20

 1.  

Юрченкова Н.В.

20 председатель

 1.  

Яковлева Л.В.

20

 1.  

Крендясева Т.С.

22

 1.  

Кунгурова Я.В.

23

 1.  

Черкасова А.В.

24

 1.  

Кузнецова И.В.

24

 1.  

Николаева И.В.

25

 1.  

Макарова С.И.

24

 1.  

Очередько О.А.

26

 1.  

Сушина Т.П.

«Гармония»

Физическая культура

 1.  

Таянчина О.М.

1

 1.  

Ткачёва Ж.М.

2

 1.  

Беляева О.В.

6

 1.  

Попова Л.Б.

6 председатель

 1.  

Радостев А.Н.

7

 1.  

Попова Л.А.

12

 1.  

Власенко Е.А.

19

 1.  

Самсонова Т.В.

19

 1.  

Щеглова А.А.

20

 1.  

Пиндюр Е.В.

22

 1.  

Оселедько С.Г.

23

 1.  

Смирнова Н.А.

24

 1.  

Иванова Н.А.

24

 1.  

Кригер О.В.

25

 1.  

Перелыгин А.В.

25

 1.  

Куприянова Е.Е.

26

 1.  

Макурова Г.Р.

«Гармония»

Основы безопасности жизнедеятельности

 1.  

Тананина Н.А.

1

 1.  

Гембихнер И.А.

4

 1.  

Яценко К.Л.

6

 1.  

Шевченко В.В.

9

 1.  

Мунзарова Т.Н.

19

 1.  

Фунтикова Е.Ю.

19

 1.  

Кабанова Е.В.

20

 1.  

Рыбакова Л.С

22 председатель

 1.  

Калгина Г.В.

24

 1.  

Ишкова Л.В.

25

 1.  

Таманаева М.Н.

26

 1.  

Дорофеев А.В.

МБУДО «Детско-юношеский центр»

 1.  

Карпенко А.В.

МБУДО «Детско-юношеский центр»

 1.  

Мысник Т.В.

МБУДО «Детско-юношеский центр»

Экология

 1.  

Качаева Л.А.

4

 1.  

Зворыгина А.В.

6

 1.  

Левицкая О.В.

19

 1.  

Бубликова С. В.

20

 1.  

Эпштейн Н.Р.

20

 1.  

Медведева С.Г.

22

 1.  

Жулидова Т.Г.

23

 1.  

Липатова Л.Н.

24

 1.  

Дворецкая О.И.

25 председатель

 1.  

Колошина В.П.

26

Искусство (МХК)

 1.  

Санникова О.М.

1

 1.  

Шульгина Ю.В.      

2

 1.  

Герасимова С.Л.

6 председатель

 1.  

Бурмистрова О.В.

20

 1.  

Князева Е.А.

24

 1.  

Борисова О.Б.

26

 

Приложение 5

к приказу № 789

от 09.11.2016 г.

 

Английский язык

Мякишева С.В.

1 председатель

Мея Л.В.

1

Петрухина В.В.

2

Евсеева О.Г.

4

Касьянова Н.П.

6

Коцеруба И.В.

6

Крутин Н.В.

6

Толстоброва Т.Н.

7

Иванец В.В.

19

Царева О.В.

20

Иванова В.А.

20

Аркатова М.А.

22

Чарыкова Т.Н.

22

Леликова Н.Н.

23

Никитина Н.А.

24

Некрасова Е.П.

24

Кочиев К.М.

25

Белая М.В.

25

Райкова А.И.

26

Макаренко Ю.В.

«Гармония»

 

Русский язык

Мегис Е.Г.

2

Хвостова С.А.

2

Чудакова Н.В.

4

Должикова  О.А.

6

Глазунова Н.Б.

6

Выдрина Л.М.

7

Токмагашева М.Л.

12

Костенко О.А.

14

Минаева Е.Н.

19

Фролова О.М.

20

Телицина М.А.

20

Зайкова С.В.

22

Леоненко И.В.

23

Федорова И.Л.

23

Каницкая Т.Л.

22 председатель

Гукова Н.С.

22

Локтева М.В.

24

Рекало И.А.

24

Боголюбова Ж.Г.

25

Панова Г.А.

26

Бекренева Е.В.

«Гармония»